Infobrochure

Bij het begin van het schooljaar werd er de mogelijkheid geboden om een papieren versie van onze infobrochure te bekomen. Deze kan ook via volgende link worden gedownload: infobrochure schooljaar 2019-2020.

Ook een samenvatting van ons pedagogisch project is hier beschikbaar: pedagogisch project (samenvatting).