Zorg

We willen bewust voor ieder kind zorg dragen in onze school. De klasleerkracht biedt kwaliteitsvol onderwijs, met aandacht voor gelijke onderwijskansen, zo kan deze optimaal inspelen op de noden van alle leerlingen.

Als school werken we handelingsgericht. De school volgt de vorderingen van leerlingen  via het leerlingvolgsysteem. 

Als een leerling op een gegeven moment de aansluiting met de klas niet meer kan maken, is het van belang dat we die leerling  zo vroeg mogelijk via extra begeleiding de aandacht geven die hij of zij nodig heeft. Daarom richten we ons bij het handelingsgericht werken op vroege signalering  direct gevolgd door een adequate aanpak.