Wie is wie?

Binnen de gemeentelijke basisschool 'De Waterleest' staat een uitgebreid leerkrachtenteam paraat om uw kind met de beste zorgen te omringen. De verschillende leden van dit team worden binnen deze rubriek kort voorgesteld en zijn, naast de persoonlijke contacten, steeds bereikbaar via hun individueel e-mailadres van de school.