Bovenbouw

De 'oudere' leerlingen van de lagere school zitten in het 4de, 5de en 6de leerjaar. Zij vormen samen de bovenbouw van GBS De Waterleest en zijn verdeeld over 9 klassen (3 per leerjaar).