Lagere school

 Gezien het grote aantal klassen wordt er binnen onze schoolsite een opsplitsing gemaakt in onder- en bovenbouw.