Naar de schapen

De kleuters van de 1ste kleuterklas brachten op vrijdag 22 maart 2019 een bezoek aan de schapen van de moeke en vake van Baziel. Bedankt dat we op bezoek mochten komen!