Vrije dagen schooljaar 2019-2020

Hierbij geven we graag de vrije dagen mee voor het schooljaar 2019-2020:
- maandag 30 september 2019: facultatieve verlofdag
- vrijdag 31 januari 2020: facultatieve verlofdag
- maandag 3 februari 2020: pedagogische studiedag
- donderdag 30 april 2020: pedagogische studiedag