Vrije dagen schooljaar 2018-2019

Hierbij geven we graag de vrije dagen mee voor het schooljaar 2018-2019:
- vrijdag 5 oktober 2018: pedagogische studiedag
- maandag 8 oktober 2018: facultatieve verlofdag
- vrijdag 25 januari 2018: pedagogische studiedag
- vrijdag 8 februari 2018: facultatieve verlofdag